Da En
Åbningstider

Åbent efter aftale

Kontakt

Mark | Museet for en Ny Danmarkshistorie

Billund Kommunes Museer

Morsbølvej 101, 7200 Grindsted

+45 79 72 74 90 | museet@billund.dk

Museumsbutikken/billetsalg

+45 29 47 24 88

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Da En

Om Mark

Visionen, missionen og drømmen

Mark 1

Mark er mere end en mark

På Mark skal du mærke den kulturhistorie, vi alle er en del af. Du skal føle, tænke og flytte dig - du skal bevæge dig. Vi aktualiserer den nyere tidsstedbundne kulturhistorie, som er forankret i områdets landbrugs-, industri- og turismehistorie, og som har skabt det samfund, Danmark er i dag. Det er lokalhistorie, det er hele Danmarks historie - og det er DIN historie.

Vi er et museum midt i et kulturlandskab, som bærer historiens aftryk. Mark gentænker museet som kulturinstitution ved at skabe en bevægelse med rod i historien og med en aktiv rolle i nutidens samfund. Vi vil være medskaber og medkatalysator for nye aftryk. Vi vil mere med historien.

For historien er fantastisk og kompleks - den væver sig sammen, den brydes og vender tilbage. Mark skaber nye og forskellige veje ind i kulturhistorien ved at fokusere netop på disse sammenflettede brudflader og sammenspil. Historien efterlader aftryk, og aftryk skaber historien. Det er en ny måde at formidle den nyere tids danmarkshistorie på.
Mark aktiverer historiens helt særlige sammenhængskræfter på tværs af tid, sted og mennesker, så aftryk giver indtryk, og du bliver bevæget og selv sætter nye aftryk.

Mark sætter nye museumstandarder og skaber oplevelser, der bevæger og gør kulturhistorien vedkommende, giver nye indsigter, perspektiver og følelser om den verden, vi lever i - og som også engagerer os i vores fælles fremtid.

Mark er et museum for stadig flere forskellige målgrupper med nye oplevelses- og kulturtilbud, som ikke findes andre steder, hverken regionalt eller internationalt.

Opslag god sommer adoptionsklasse
Et kig gennem historien.


Drøm med os

Mark er museet for en Ny Danmarkshistorie. Områdets historie er et spejl på 400 års danmarkshistorie, fordi det fortæller om udviklingen fra landbrugsland, til industrination og turismedestination frem til udvikling af det velfærdssamfund vi har i dag. Museet ligger på en mark, som er et afgrænset og foranderligt stykke land, hvor mennesket sætter aftryk - før i tiden, i dag og i fremtiden. Ligesom områdets engvandingskanaler, plantager og hede, industrikomplekser som Grindstedværket og LEGO - Billund Lufthavn og store turistattraktioner. Mark fortæller historien sammenhængende og dynamisk, der også giver plads til at forstå epokegørende forandringer over tid. Andelsbevægelsen ses som symbol for overgangen fra landbrug til industrialiseringen, ligesom en industrivirksomheds lufthavn blev startskuddet til hele landets charterturisme.


Bevægelsen

Mark gentænker museumsinstitutionen som en samfundsaktør ved at skabe en museumsbevægelse. Vi samler mennesker på tværs af tid og sted og bruger det til at engagere os selv og andre i meningsfyldte fællesskaber drevet af passion og holdninger.

Dine oplevelser på Mark kan du omsætte til handling f.eks., deltage i den offentlige debat, plante træer, aktionsgrupper, iværksætteri, nye indkøbsvaner, foreningsliv etc. – alt sammen fordi Mark giver dig lyst til at gøre en forskel i verden.


Oplevelsen

Vi sætter kulturhistorien i spil gennem samtaler, udstillinger og oplevelser, vi skaber sammen med museets brugere.

Vi er nysgerrige, åbne, polemiske og modige i mødet med verden. Vi skaber demokratiske mødesteder, der bevæger os i hjertet, hovedet og kroppen. Vi skaber, udforsker, udfordrer, eksperimenterer med ting og idéer på Mark i udstillinger, Fabrikken og Museumssalonen – og i det autentiske og stedbundne miljø i kulturlandskabet og Museumsmobilen. Du bliver bevæget, når du møder Mareridts Marens skæbne og forsøger at ændre den, du bliver bevæget, når du bliver bombarderet af holdninger, der giver dig lyst til at flygte fra historien om generationsforureningen fra Grindstedværket, du bliver bevæget, når du opdager, hvordan mennesket leger Gud og ødelægger den jord, vi lever af.

Drømmen om Mark
På Mark kan du opleve arkitektur og udstillinger, der inviterer til deltagelse, interaktion og engagement. Marks udstillinger og formidling skal bevæge os gennem en ny danmarkshistorie.

Og resten er historie...

Billund Kommunes Museer blev grundlagt i Grindsted i 1923 som en forening men overgik 1. april 1969 til at være en del af Grindsted Kommune. I 1972 fik museet status som statsanerkendt museum. I 1982 fusionerede Grindsted Museum med Vorbasse Museum. I 2008 skiftede museet navn til Billund Museum i forbindelse med kommunesammenlægningen. I 2014 ændredes navnet til det nuværende navn Billund Kommunes Museer. I 2022 introduceredes brandet Mark | Museet for en Ny Danmarkshistorie.