Da En
Åbningstider

Åbent efter aftale

Kontakt

Mark | Museet for en Ny Danmarkshistorie

Billund Kommunes Museer

Morsbølvej 101, 7200 Grindsted

+45 79 72 74 90 | museet@billund.dk

Museumsbutikken/billetsalg

+45 29 47 24 88

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Følg os
Åbningstider

Åbent efter aftale

Da En
Plastik

Plastik på museum

Plastic fantastic!

Det virker måske ikke umiddelbart som noget, der kunne blive en bevaringsværdig museumsgenstand, men plastik udgør efterhånden en stor del af museernes samlinger. Fx legetøj af plast, hårspænder af plast, som skal efterligne skildpaddeskjold m.v., bliver efterhånden en del af vores kulturarv.

Visse typer plastik nedbrydes imidlertid hurtigt, hvis de opbevares, håndteres eller udstilles uhensigtsmæssigt. Mark har i samarbejde med VejleMuseerne undersøgt, hvordan man bedst bevarer genstande af plastik og i den forbindelse udarbejdet en manual, som kan vejlede andre museer i en hensigtsmæssig tilgang til de historiske plasttyper, som man kan forvente at finde i de fleste kulturhistoriske museers samlinger.

Manualen er udført som del af projektet ”Præventiv bevaringsstrategi for plastmaterialer” gennemført i 2022 og 2023 med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til samlingsvaretagelse. I projektet blev plasttyper i over 300 genstande fra henholdsvis Mark – Billund Kommunes Museer og identificeret og analyseret med FTIR (Fourier Transform Infrarød Spektroskopi). På baggrund af analyseresultaterne adresseres en række anbefalinger i henhold til genstandenes bevaring, tilstandsvurdering og registrering heraf.

Læs manualen her